Tips: Så gör du vid ett strömavbrott

Ett strömavbrott kan få stora effekter på livet i dagens elberoende samhälle. Här bjuder vi alla nuvarande och blivande Norrköpingsbor på några praktiska tips om vad man kan göra när du drabbas av ett strömavbrott.

Om en propp (säkring) i proppcentralen hår gått och delar av bostaden är strömlös så är lösningen given, byt propp. Det kan också vara den så kallade dvärgbrytaren som i proppcentralen som lösts ut. Då är det bara att slå till brytaren igen, det är oftast bara att trycka upp en switch. Samma sak gäller om en huvudsäkring har gått i mätarskåpet.

Om hela bostaden är utan ström så kan det bero på olika saker. Är det en jordfelsbrytare som löst ut är det bara att återställa den. Händer det igen så är det bäst att slå från alla dvärgbrytare, återställa jordfelsbrytaren och därför försiktigt slå till en dvärgbrytare i taget tills jordfelsbrytaren löser ut igen. Då vet du vilken dvärgbrytare som är felaktig. Om ingen av dessa åtgärder hjälper tillkalla din lokala elinstallatör i Norrköping. 

Kontakta elbolaget tillsammans med grannarna

Om även grannfastigheten har drabbats av ett strömavbrott är det bästa att underrätta ägaren av det lokala elnätet, gärna i samråd med dina grannar.

Om samtliga huvudsäkringar har löst ut, byt proppar eller slå till dvärgbrytarna igen. Om det blir avbrott igen så kan det bero på en allvarlig kortslutning. Kontakta elektriker omedelbart!

Om hela bostadsområdet är strömlöst – sätt på batteriradion eller gå ut i bilen och lyssna på lokalradion. Där får du information om ett stort fel har inträffat i närområdet. Ha alltid extra proppar, stearinljus, batterier och batteriradio hemma.

Här är några saker som är bra att tänka på om strömmen går därhemma:

Börja med att stänga av elementen. Har alla sina element på när strömmen tillbaka riskerar nätet att överbelastas och i så fall försvinner strömmen igen.

Öppna kylskåpet så sällan som möjligt. Håll även frysens dörr stängd, en välfylld frys håller kylan i ett dygn så länge som den inte öppnas.

Tappa upp dricksvatten. Om det blir ett långt avbrott så kan trycket sjunka i ledningarna, eftersom pumpen är eldriven.

Om du är mitt i disk eller tvätt, stäng av disk- och tvättmaskin samt vattenkran. Icke ömtålig tvätt kan ligga kvar i maskinen, ömtålig tvätt plockas ut.

25 Jan 2017