Norrköping får fler invånare

Norrköping är en stad som haft en stadig tillväxt under perioden 2001-2015 och det är en trend som beräknas fortsätta. Inom den kommande femårsperioden så räknar man från kommunens sida att befolkningen ska stiga med ungefär tiotusen personer och som grund till denna prognos så har man bland annat använt sig av dessa punkter:

  • Kvinnor som föddes under den så kallade Baby-boomen kommer att befinna sig i barnafödande åldrar vilket kommer att öka på barnafödandet i kommunen. Här räknar man åren kring 1990 till denna baby-boom.
  • Barn upp till femton år kommer att öka.
  • Barn mellan 16-18 år har minskat under en tid i Norrköping – men här tror man att trenden kommer vända åt motsatt håll och man förutspår en ökning.
  • Som en följd av bättre levnadsvanor så kommer antalet människor över 65 år att öka.

Norrköping – en växande befolkning

Hur många invånare har då Norrköping och hur stor är staden i förhållande till andra? Ja, i kommunen så har man i dagsläget 137.985 stycken personer och i tätorten så bor det 87.247 stycken personer.  Det senare gör att Norrköping placerar sig på en tionde plats i Sverige. En lista som ser ut som följer och där vi nöjer oss med att presentera invånarantalet för de städer som ligger närmast Norrköping rent placeringsmässigt:

10) Norrköping: 87.247

9) Jönköping: 89.369

8) Helsingborg: 97.122

7) Linköping

6) Örebro

5) Västerås

4) Uppsala

3) Malmö

2) Göteborg

1) Stockholm

Topp tio är verkligen inte fy skam och ser man till de städer som ”jagar” Norrköping så kan vi nämna att två universitetsstäder ligger elva och tolva på listan – Lund (82.800) och Umeå (79.594).